Skip to main content

Day 4: Acute and chronic pain

  • February 1, 2025

Chair

Prof. Frank Huygen, MD, PhD, FIPP, FFPMCAI (hon)
Director Center of Pain Medicine, Erasmus MC

  • Geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) Nascholing Anesthesiologie met 6 accreditatiepunten.
  • Geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) Nascholing Pijngeneeskunde met 6 accreditatiepunten.

9:00 – 9:15

Registration / Coffee

9:15 – 10:00

(Patho)fysiologie van pijn

In deze lezing wordt ingegaan op de anatomie en de fysiologie van het somatosensorische syteem. Fenomenen als perifere en centrale sensitisatie, de poort theorie en condioned pain modulation worden uitgelegd. Er wordt ingegaan op de verschillende classificatie systemen en diagnostische mogelijkheden.

Frank Huygen (staflid anesthesioloog EMC)

10:00 – 10:45

Behandelprincipes van pijn

In deze lezing wordt ingegaan op de algemene behandelprincipes van pijn. Met name wordt ingegaan op het principe van een mechanisme georiënteerde behandeling.

Frank Huygen (staflid anesthesioloog EMC)

10:45 – 11:00

Coffee-break

11:00 – 11:45

Update over de behandeling van acute pijn

Acute pijn is nog steeds een veelvuldig voorkomend probleem. Pain Out is een Europees initiatief waarin gekeken is naar predictoren voor acute pijn en effect van verschillende interventeis. Een update zal worden gegeven 

Vincent Bidault (staflid anesthesioloog EMC)

11:45 – 12:30

Update over chronificering van acute pijn

Acute pijn kan veranderen in chronische pijn. Vroege herkenning en gerichte maatregelen zijn nodig . predictoren en preventieve maatregelen worden besproken.

Mienke Rijsdijk (staflid anesthesioloog UMCU)

12:30 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Update in de farmacologische behandeling van pijn

In deze lezing zal een overzicht worden gegeven over de thans meest gebruikte analgetica en coanalgetica. Specifiek wordt stil gestaan bij interacties met andere middelen

Leon Timmerman (Antoniusziekenhuis Nieuwegein)

14:00 – 14:45

Update in de invasieve behandeling van pijn

In deze lezing zal een overzicht worden gegeven over de thans meest gebruikte invasieve behandelingen. Specifiek wordt stil gestaan bij innovatieve nieuwe behandelingen

Kenneth van Tilburg (staflid Pijngeneeskunde ADRZ)

14:45 – 15:00

Coffee-break

15:15 – 16:00

Explain pain zelf hulp programma voor pijn patiënten

Bij met name bij chronische pijn spelen psychologische factoren en cognities een grote rol.  Uitleg aan patienten hoe het somatosensorische systeem werkt heeft een gunstig effect. In deze lezing maakt u kennis met een hiervoor ontwikkeld programma.

Laura Rathbone

16:00 – 16:45

Opiaatverslaving

Opiaatverslaving op basis van door medici voorgeschreven opiaten is afgelopen jaren herkend als een groot probleem. Passende maatrelen zijn genomen. In deze lezing wordt ingegaan op herkenning en behandeling van opiaatverslaving 

Sander Frankema (anesthesioloog staflid EMC)

16:45

Closure & Snacks